Dratini's Blaziken
"Lotta"
 
 

 

Lotta har flyttet til sin nye familie i desember 2009. Så nå bor hun sammen
med Sigurd og Camilla i Arendal. For å gjøre det enklere under trening
har de endret kallenavnet hennes fra Lotten til Lotta.


NKK Kristiansand

 

-------------------------------

Bildene under her er fra da Lotta bodde i Telemark hos Liv Anne og Åshild.

Tusen takk til Eva Kristine Byrkjeland for
de flotte bildene av Lotten.
Copyright E. K. B. Gnisten Hundeskole

Thank you very much to Eva Kristine Byrkjeland
for the pictures. Gnisten Hundeskole